سیستم بوستر پمپ آتش نشانی (Booster Pump) یک پمپ تقویت کننده است که مانند یک واسطه بین منبع آب و نقاط انتهایی مانند شیرها (ولوها)، اسپیرینکلرها و… عمل می کند. این سیستم آب را از منبع می‌گیرد و آن را تحت فشار قرار می‌دهد تا فشار مورد نظر را در نقاط انتهایی بدست آورد.

بوستر در معنای کلی به معنی ” تقویت کننده ” میباشد. در حقیقت با استفاده از بوستر در پمپ‌های آتشنشانی،  فشار بالای آب جهت سیستم یا شبکه‌ی اطفاء حریق تامین میشود. پمپ تقویت کننده شامل یک یا چند الکتروپمپ است که بصورت موازی به یکدیگر متصل شده‌اند. آنها توسط یک تابلو فرمان هوشمند به صورت جداگانه کنترل می‌شوند. این سیستم با هدف یکنواخت و ثابت نگه داشتن فشار آب مصرفی در یک دبی جریانی معین و بدون محدودیت در میزان مصرف آب ساخته می‌شود. بدین صورت نوسان فشار حاصل از تغییر مصرف در سیستم کنترل شده و از بین میرود. این کار با کنترل دور الکترو موتور‌ها و همچنین ترتیب ورود هر پمپ به مدار آب رسانی انجام می‌شود.

به طور کلی، بوستر پمپ آتش نشانی بخشی از سیستم آتش نشانی برای مبارزه و سرکوب آتش است. این پمپ فشار سیال را افزایش می‌دهد که بسته به ساختار آن ممکن است مایع یا حتی گاز باشد. یک بوستر پمپ گاز بسیار شبیه به یک کمپرسور گاز است و برای افزایش فشار گاز یا /آبی که در دسترس است استفاده می‌شود.

این پمپ‌ها تنها تجهیزاتی نیستند که برای جابجایی آب در یک سیستم استفاده می شوند.آن‌ها با یک پمپ منبع کار می‌کنند تا فشار سیال را افزایش دهند.

بوستر پمپ‌ها در طیف وسیعی از کاربردها اعم از صنعتی و پروژه‌های ساختمانی و… الزامی هستند. به عنوان مثال، این پمپ‌ها قادر هستند فشار متضادی را برای جابه جایی آب، حتی در شرایط سخت ایجاد کنند. سیستم‌های اسپرینکلر نیز ممکن است نیاز به افزایش فشار داشته باشند زیرا برای عملکرد صحیح به آب با فشار زیاد نیاز دارند.

برخی از کاربردهای صنعتی عمده این پمپ‌ها عبارتند از:

       فیلتراسیون

       اسمز معکوس

       تهویه مطبوع

       تغذیه دیگ بخار

       هر فرآیند صنعتی که نیاز به فشار بالای سیال دارد.

بوستر پمپ آتش نشانی چگونه کار می کند؟

این پمپ‌ها مانند هر پمپ معمولی دیگری کار می‌کنند. بیشتر این بوستر پمپ‌ها، پمپ‌های گریز از مرکز هستند که آب را از یک منبع می‌گیرند، آن را از طریق یک پروانه (singl- stage) یا چند پروانه (multi-stage) برای افزایش فشار آب حرکت می‌دهند. سپس آب با فشار بالا از طریق یک خروجی جریان می یابد.

همچنین می توانید یک سری بوستر پمپ‌ها را در امتداد یک خط لوله برای رسیدن به فشار مورد نیاز نصب کنید.

تفاوت پمپ دور متغیر و پمپ دور ثابت چیست؟ به طور کلی، یک موتور پمپ دور ثابت بدون توجه به شرایط جریان، با سرعت خود کار می کند. در پمپ دور متغیر فشاری که توسط پمپ تولید می شود با مقدار آبی که توسط برنامه مورد نیاز است تعیین می شود.

بوستر پمپ‌های دور متغیر دارای چندین مزیت نسبت به پمپ‌های دور ثابت هستند که عبارتند از:

  1. حذف تلفات انرژی شیرهای کاهنده فشار
  2.  افزایش عمر موتور بدون روشن بودن مداوم
  3. کاهش هزینه کارکرد در طول چرخه عمر پمپ
  4. افزایش عمر یاتاقان موتور و آب بندی پمپ
  5. به حداقل رساندن مکش آب در سیستم