تصویری از زون کنترل ولو

زون کنترل ولو (zone control valve) برای ساختمان‌هایی استفاده می‌شود که سیستم اطفاء حریق آن‌ها از چندین منطقه یا زون تشکیل شده است. با استفاده از این سیستم منطقه شناسایی آتش دقیق‌تر می‌شود و پوشش دهی آن بهتر خواهد بود.

هنگامی که یک یا چند اسپرینکلر در اثر حریق یا عوامل دیگر فعال می‌شوند و یا شیر تست باز می‌شود،فلوسوئیچ جریان آب را تشخیص داده و این سیگنال نشان می‌دهد که در کدام زون آب در حال تخلیه می‌باشد. در زمانی که لازم باشد شیر پروانه‌ای می‌تواند جریان زون مورد نظر را ببندد.
همچنین یک سیگنال نیز نشان می‌دهد که شیر پروانه‌ای کاملا باز و یا در حال بسته شدن است.

زون کنترل ولو (zone control valve) یک واحد ترکیبی شامل قطعات زیر است:

1.شیر پروانه‌ای دریافت کننده جریان عبوری

2.فلوسوئیچ نشانگر جریان عبوری

3.شیر یکطرفه

4.مانومتر

5.شیر تست و درین

این محصول اسمبل شده و تست شده در محل کارخانه ماناصنعت پایدار می‌باشد.

تصویری از زون کنترل ولو

زون کنترل ولو

نام محصول:      زون کنترل ولو

شرکت سازنده:     ماناصنعت پایدار

کد محصول:        SLS4090

تماس با ما
کاتالوگ محصول