شرکت تولیدی ماناصنعت پایدار از زمان شروع فعالیت خود در سال 1398، همواره در تلاش بوده تا در راستای بومی سازی این صنعت مهم پیشتاز باشد.

لذا امید است تا با تکیه بر دانش فنی مهندسان و تلاش شبانه روزی تیم ماناصنعت پایدار روزی فرا رسد که ما عاری از هرگونه نیاز به واردات و با تکیه بر توانایی های خود تمامی تجهیزات را بومی سازی کرده و در راستای هدف ایرانی بزرگ قدم برداریم.

شرکت تولیدی ماناصنعت پایدار

شرکت تولیدی ماناصنعت پایدار