افتتاحیه کارخانه ماناصنعت پایدار

بازدید نماینده ولی فقیه کاشان از دفتر پارک علم و فناوری

بازدید نمایندگان شرکت مک چین از کارخانه ماناصنعت پایدار

نمایشگاه ایپاس تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 1401

بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان 1402

کارگاه آموزشی نمایشگاه صنعت ساختمان 1402

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران 1402

بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار