اهمیت طراحی سیستم اطفاء حریق در ساختمان‌های درحال ساخت

1402/8/17 7:07:21 1ام شهریور, 1402|مقالات|

طراحی سیستم اطفاء حریق چه اهیمتی دارد؟ آتش سوزی در ساختمان‌های در حال ساخت پرخطر‌تر از ساختمان‌های تکمیل شده است. درحالی که طراحی سیستم اطفاء حریق و حفاظتی برای به حداقل رساندن تلفات آتش سوزی معمولاً تا اواخر برنامه [...]