پمپ جوکی آتش نشانی یک دستگاه کوچک است که همراه با یک پمپ آتش نشانی به عنوان بخشی از یک سیستم اسپرینکلر ضد حریق کار می‌کند. این پمپ که به آن پمپ نگهداری فشار نیز گفته می‌شود، برای حفظ فشار بالا در زمانی که سیستم در حال استفاده نیست طراحی شده است.

همچنین می‌تواند از آسیب دیدن سیستم در هنگام آتش سوزی و هجوم آب به لوله‌ها جلوگیری کند. پمپ‌های جوکی از یک مجموعه سه قسمتی تشکیل شده‌اند.

تصویری از بوستر پمپ و جوکی پمپ آتش نشانی

اجزای تشکیل دهنده ی بوستر پمپ آتش نشانی

سیستم‌های اسپرینکلر آتش نشانی از لوله‌هایی با آب تحت فشار و سری‌های طراحی شده برای باز شدن در هنگام رسیدن به دمای معین تشکیل شده است. هنگامی که دمای خاص به دست می‌آید و سری‌ها باز می‌شوند، فشار آب در لوله‌ها کاهش می‌یابد تا آب به بیرون جریان یابد. این عمل پمپ آتش نشانی را تحریک می‌کند که سپس شروع به ارسال آب بیشتری از طریق لوله‌ها می‌کند تا آتش خاموش شود.

اکنون پمپ جوکی برای نگه داشتن فشار آب در لوله‌ها در یک محدوده خاص در مواقعی که آتش وجود ندارد، عمل می‌کند. این امر از خاموش شدن بی مورد آبپاش‌ها جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، از آنجایی که لوله‌ها در طول زمان مستعد نشتی هستند، فشار آب داخل آن‌ها کاهش می‌یابد. به محض اینکه پمپ جوکی این را حس کرد، آن‌ها را تا فشار معمولی پر می‌کند.

از سوی دیگر، اگر فشار در هنگام آتش سوزی به شدت کاهش یابد به طوری که پمپ جوکی نتواند خود را نگه دارد، بوستر پمپ آتش نشانی برای ارسال آب برای خاموش کردن آتش فعال می‌شود.

پمپ جوکی همچنین از آسیب دیدن سیستم‌های اسپرینکلر پس از شروع ارسال آب توسط پمپ آتش نشانی جلوگیری می‌کند. فقدان پمپ جوکی در یک سیستم به منظور حفظ فشار باعث ایجاد فشار نسبتاً کم می‌شود. به این ترتیب، تغییر ناگهانی فشار اعمال شده هنگامی که پمپ آتش نشانی شروع به ارسال آب می کند، احتمالاً به سیستم آسیب می‌رساند.

تصویری از جوکی پمپ آتش نشانی

پمپ جوکی یک پمپ کوچک است که به سیستم اسپرینکلر آتش نشانی متصل می‌شود تا فشار را در لوله‌های آبپاش حفظ کند. این امر برای اطمینان از این است که در صورت فعال شدن یک اطفاء حریق، افت فشار وجود دارد که توسط کنترلر پمپ‌های آتش نشانی احساس می‌شود که باعث روشن شدن پمپ آتش نشانی می‌شود.

اندازه پمپ جوکی برای هر جریان آبی کمتر از جریان یک اسپرینکلر است تا از افت فشار سیستم اطمینان حاصل شود. عملکرد پمپ‌های جوکی بخش مهمی از سیستم کنترلر بوستر پمپ‌های آتش نشانی است.