آتش‌سوزی می‌تواند در موقعیت‌های مختلفی رخ دهد، و دانستن چگونگی خاموش کردن آن‌ها ضروری است. روش های مختلفی برای اطفاء حریق وجود دارد و روش مناسب بستگی به نوع آتش سوزی و تجهیزات موجود دارد. در این مقاله، روش های خاموش کردن آتش و زمان استفاده از آنها را بررسی خواهیم کرد.

1-آب

آب رایج‌ترین و موثرترین روش برای اطفای حریق است. با خنک کردن منبع سوخت کار می‌کند و در نتیجه از رسیدن آن به دمای احتراق خود جلوگیری می کند. آب برای آتش‌سوزی‌های کلاس A، که شامل مواد قابل احتراق مانند چوب، کاغذ و منسوجات است، بهترین استفاده است.

با این حال، هرگز نباید از آب برای خاموش کردن کلاس B (مایعات قابل اشتعال) استفاده کرد، زیرا می‌تواند باعث گسترش آتش شود. توجه به این نکته ضروری است که نباید از آب در آتش سوزی فلزات یا مواد شیمیایی استفاده کرد، زیرا می تواند با مواد واکنش داده و انفجار ایجاد کند.

2-فوم

فوم یک عامل خاموش کننده موثر برای آتش سوزی‌های کلاس B است که شامل مایعات قابل اشتعال مانند بنزین، روغن و الکل می‌شود. با خفه کردن شعله‌ها و جلوگیری از رسیدن اکسیژن به منبع سوخت کار می‌کند.

فوم همچنین برای آتش سوزی‌ کلاس A مفید است، زیرا مانعی بین منبع سوخت و اکسیژن ایجاد می‌کند و از گسترش آتش جلوگیری می‌کند. فوم معمولاً همراه با آب استفاده می‌شود و استفاده از نوع مناسب فوم برای نوع آتش ضروری است.

تصویری از فوم اطفاء حریق آتش نشانی

3-دی اکسید کربن

دی اکسید کربن (CO2) گازی بی رنگ و بی بو است که با جابجایی اکسیژن و خفه کردن آتش عمل می‌کند. این یکی از روش های خاموش کردن آتش‌ از نوع کلاس B و C است، مانند آتش‌هایی که شامل مایعات قابل اشتعال و تجهیزات الکتریکی است.

CO2 همچنین برای خاموش کردن آتش در فضاهای محدود مفید است، زیرا هیچ گونه باقیمانده‌ای از خود باقی نمی‌گذارد و خطر الکتریکی ایجاد نمی‌کند. با این حال، CO2 هرگز نباید در یک فضای محدود و بدون تهویه مناسب استفاده شود، زیرا می‌تواند اکسیژن را جابجا کند و باعث خفگی شود.

4-پودر خشک

خاموش کننده‌های پودر خشک برای آتش سوزی‌های کلاس D مفید هستند که شامل فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم و تیتانیوم می‌شود. آن‌ها با خفه کردن شعله‌ها و جلوگیری از واکنش فلز با اکسیژن کار می‌کنند.

خاموش کننده‌های پودر خشک را می‌توان برای آتش سوزی‌های کلاس A، B و C نیز استفاده کرد، اما آنها به اندازه سایر عوامل خاموش کننده برای آن کلاس ها موثر نیستند. توجه به این نکته ضروری است که انواع مختلفی از پودر خشک برای انواع مختلف آتش سوزی فلزات استفاده می‌شود و استفاده از نوع نامناسب در واقع می‌تواند آتش را بدتر کند.

تصویری از پودر خشک اطفاء حریق

5-شیمیایی مرطوب

خاموش کننده‌های شیمیایی مرطوب برای آتش سوزی کلاس K طراحی شده‌اند که شامل روغن‌ها و چربی‌های پخت و پز می‌شود. آنها با ایجاد یک واکنش شیمیایی کار می‌کنند که منبع سوخت را خنک می‌کند و از احتراق مجدد آن جلوگیری می‌کند.

خاموش کننده‌های شیمیایی مرطوب برای انواع دیگر آتش سوزی‌ها مناسب نیستند و هرگز نباید روی تجهیزات الکتریکی استفاده شوند. داشتن یک کپسول آتش نشانی جداگانه برای آشپزخانه و اطمینان از اینکه همه کارکنان می‌دانند چگونه از آن به درستی استفاده کنند ضروری است.